THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận quản trị và Các vấn đề pháp lý

SỨ MỆNH: ARA đem lại các giải pháp hiệu quả và lô-gíc để khắc phục các khó khăn về điều hành và hành chánh.  Chúng tôi sẽ giúp tăng giá trị cho Houston nhờ một đội ngũ luôn chú trọng đến khách hàng, hướng đến việc không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ xuất sắc.

Tina Paez, Giám Đốc
Administration and Regulatory Affairs Department
611 Walker, 13th Floor
Houston, TX 77002
Số điện thoại: 832.393.8501
E-Mail: aracontactus@houstontx.gov