THÀNH PHỐ HOUSTON


Mayor John Whitmire Chào mừng đến với Trung tâm Chính phủ điện tử của Thành Phố Houston.

Trang mạng của chúng tôi được dành riêng để làm nhiều dịch vụ của thành phố có sẵn trực tuyến. Sử dụng trang này để truy cập các nguồn lực, các công cụ, và các thông tin về ban ngành của thành phố 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Bạn cũng có thể báo cáo các yêu cầu dịch vụ không khẩn cấp ban ngày hoặc ban đêm bằng cách sử dụng 3-11 Dịch vụ Helpline của  thành phố Houston bằng cách gọi số 3-1-1 (713.837.0311) hoặc gửi email đến 311@houstontx.gov. Bạn cũng có thể truy cập vào www.houston311.org hoặc tải ứng dụng Houston 311 vào điện thoại thông minh của bạn.

Nhấp vào liên kết bên phải để tìm hiểu thêm và liên lạc với Thị trưởng Sylvester Turner hoặc truy cập vào Hội đồng thành phố và các phòng ban và các nguồn lực khác của thành phố Houston.

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn truy cập thông tin bằng ngôn ngữ của bạn, xin vui lòng gọi 832-393-1010 và để lại một thông điệp bằng ngôn ngữ của mình. Hãy chắc chắn để lại tên, thông tin liên lạc, và một mô tả ngắn gọn về cách thành phố Houston có thể phục vụ bạn. Một người nào đó từ văn phòng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn.

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào truy cập thông tin bằng ngôn ngữ của bạn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại ispeakhouston@houstontx.gov Bạn có thể viết email bằng ngôn ngữ riêng của mình, nhưng hãy nhớ cung cấp tên, thông tin liên lạc đầy đủ, và một mô tả ngắn gọn về cách Thành phố Houston có thể phục vụ bạn. Một người nào đó từ văn phòng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn.