THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận cứu hỏa

Sở Cứu hỏa Houston

Hướng đến Danh hiệu Cơ quan Cứu hỏa Thành phố Uy tín Lớn nhất Thế giới

Tuyên bố về Tầm nhìn hoạt động ~ HFD sẽ được công nhận là tổ chức dịch vụ công cộng hàng đầu, được các tổ chức bằng hữu và cộng đồng tôn trọng và ngưỡng mộ, là cơ quan dịch vụ an toàn công cộng đa dạng, sáng tạo, và hiệu quả nhất trên thế giới.

Tuyên bố về Nhiệm vụ - Bảo toàn tính mạng người dân, bảo vệ tài sản, và phụng sự cộng đồng với sự quả cảm, quyết tâm, và lòng nhân ái.

Khẩu hiệu - "Can đảm, Quyết tâm, và Nhân ái"

Liên lạc với Chúng tôi

Ban ngành hoặc Tổ chức

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

HFD Administration

600 Jefferson, 7th Floor
77002

832-394-6700

email

Hồ sơ sử dụng Dịch vụ cứu thương (Ambulance Records)

600 Jefferson, Suite 800, 77002

832-394-6860

email

Lập hóa đơn Dịch vụ cứu thương (Ambulance Billing)

HFD EMS Finance, PO Box 3347, Houston, TX 77002

713.837.0311

email

Arson

1205 Dart St., Houston, TX 77007

832.395.8542

email

Kiểm tra Ghế xe an toàn cho trẻ em (Car Seat Checks)

(HFD không cung cấp dịch vụ này nhưng Texas SafeKids thì có)

832-828-1314

 

Trung tâm Lương bổng (Chu cấp Nuôi con)

không có

713-837-9537

email

Dịch vụ cha xứ (Chaplain)

600 Jefferson, ste. 600, 77002

832-394-6638

email

Huấn luyện CPR (Hiệp hội Tim Hoa kỳ - American Heart Association)

10060 Buffalo Speedway, 77054

713-610-5000

email

Huấn luyện CPR (Hội Hồng thập tự Hoa kỳ - American Red Cross)

2700 Southwest Freeway, 77098

713-526-8300

email

Nghiệp đoàn Tín dụng - Cứu hỏa (Credit Union - Firefighter)

Main Branch - 4200 Kolb, 77007

713-864-0959

N/A (Không thích hợp)

Cơ quan Điều hành Hoạt động Khẩn cấp (Emergency Operations)

600 Jefferson, 7th Floor
77002

832-394-6766

email

Xác minh Việc làm (Employment Verification)

N/A (Không thích hợp)

713-837-9497

N/A (Không thích hợp)

Dịch vụ Cấp cứu Y tế (Emergency Medical Services)

600 Jefferson, 8th Floor
77002

832-394-6800

email

Hồ sơ EMS (EMS Records)

600 Jefferson
Suite 800, 77002

832-394-6860

email

Quản lý Cơ sở vật chất (Facility Management)

1205 Dart Street
Houston, TX 77007

832-393-8400

email

Giấy phép Lắp máy báo động hỏa hoạn (Fire Alarm Permits)

1002 Washington 
Houston, TX 77007

832-394-8811

N/A (Không  áp dụng)

Nội qui hỏa hoạn (Fire Codes)

600 Jefferson, Ste. 600, Houston 77002

832-394-6900

email

Cứu hỏa/Ngừa hỏa hoạn (Fire Marshal/ Fire Prevention)

600 Jefferson, Ste. 600, Houston 77002

832-394-6900

email

Giấy phép Phê duyệt Cứu hỏa (Fire Marshal Approval Permits)

3300 Main Street
Houston, Texas 77032

713-535-7897

N/A (Không  áp dụng)

Bảo tàng Cứu hỏa (Fire Museum)

2403 Milam, Houston, 77006

713-524-2526

N/A (Không  áp dụng)

Hồ sơ cứu hỏa (Fire Records)

600 Jefferson
Suite 800, 77002

832-394-6860

email

Đề phòng hỏa hoạn/Dự phòng (Giấy phép)

1002 Washington 
Houston, TX 77007

832-394-8811

N/A (Không áp dụng)

Huấn luyện cách Sơ cứu (Hội Hồng thập tự Hoa kỳ)

N/A (Không áp dụng)

713-526-8300

N/A (Không áp dụng)

Đội xe (Fleet)

1205 Dart Street
Houston, TX 77007

832-395-8587

email

Điều phối viên Tang lễ (Funeral Coordinator)

N/A (Không áp dụng)

N/A (Không áp dụng)

email

Sở cứu hỏa Quận Harris (Harris County Fire Marshal)

2318 Atascocita Humble, TX 77396

281-436-8000

N/A (Không áp dụng)

Vật liệu Độc hại (Hazardous Materials)

7825 Harrisburg
Houston, TX 77012

713-928-6711

email

Lập hóa đơn về Vật liệu Độc hại (Hazardous Materials Billing)

1002 Washington 
Houston, TX 77007

832-394-8811

N/A (Không áp dụng)

Giấy phép về Vật liệu Độc hại (Hazardous Materials Permits)

1002 Washington 
Houston, TX 77007

832-394-8811

N/A (Không áp dụng)

Chứng nhận Nhà cao tầng (High Rise Certification)

600 Jefferson, Ste. 600, Houston, TX 77002

832-394-6922

N/A (Không áp dụng)

Thanh tra nhà cao tầng (High Rise Inspections)

600 Jefferson, Ste. 600, Houston, TX 77002

832-394-6922

N/A (Không áp dụng)

Chương trình Người ngăn chặn hỏa hoạn là Trẻ vị thành niên (Juvenile FireStoppers Program)

1205 Dart, 77007

832-395-8542

email

Giám đốc Y khoa (Medical Director)

600 Jefferson, 8th Floor
77002

832-394-6819

email

OIG/IAD (Khiếu nại)

61 Riesner
Houston, TX

713-394-5100

email

Lương bổng (Payroll)

611 Walker, 77002

832-393-8900

N/A (Không thích hợp)

Văn phòng Trợ cấp hưu trí - Nhân viên cứu hỏa

4225 Interwood N. Parkway, 77032

281-372-5100

N/A (Không áp dụng)

Văn phòng Trợ cấp hưu trí - Không liên quan đến Nhân viên cứu hỏa

N/A (Không áp dụng)

713-759-9275

N/A (Không áp dụng)

Văn phòng Cấp giấy phép (HFD)

1002 Washington 
Houston, TX 77007

832-394-8811

N/A (Không áp dụng)

Văn phòng Cấp giấy phép (Thành phố)

3300 Main Street
Houston, TX

713-535-7897

N/A (Không áp dụng)

Hoạch định và An ninh Quốc phòng

600 Jefferson, 7th Floor
77002

832-394-6700

email

Công vụ (Public Affairs) 
(Vươn đến Cộng đồng)

600 Jefferson, Ste. 600, 77002

832-394-6633

email

Giáo dục Công lập (Public Education)

600 Jefferson, Ste. 700, 77002

832-394-7228

email

Văn phòng Thông tin Công cộng (Public Information Office)

500 Jefferson, Ste. 600, 77002

832-394-6630

email

Tuyển dụng (Nhân viên cứu hỏa)

600 Jefferson, Ste. 600, 77002

832-394-6601

email

Các sự kiện đặc biệt 

600 Jefferson, Ste. 700, 77002

832-394-6700

email

Dịch vụ cung cấp Nhân sự (Staff Services)

600 Jefferson, Ste. 700, 77002

832-394-6700

email

Báo cáo TIER

Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Houston

713-884-3786

email

Cơ sở Huấn luyện HFD (HFD Training Facility)

8030 Braniff
Houston, 77061

832-364-7000

email

Union Hall (Local 341)

1907 Freeman
Houston, TX

713-223-9166

N/A (Không  áp dụng)

Sở Cứu hỏa Tình nguyện 

N/A (Không áp dụng)

713-862-5419

N/A (Không áp dụng)