THÀNH PHỐ HOUSTON

Văn phòng Cơ hội kinh doanh

Văn Phòng Cơ Hội Kinh Doanh (OBO) khuyến khích môi trường kinh doanh cạnh tranh qua việc thúc đẩy sự phát triển và thành công của các công ty địa phương, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp trước đây không được quan tâm đầy đủ, bằng cách kết nối và đem lại các phương sách cần thiết để giúp họ tham gia hiệu quả hơn vào tiến trình thu mua của Thành Phố.  Mục tiêu này đạt được thông qua hàng loạt các dịch vụ và chương trình do OBO cung cấp, trong đó bao gồm:

  • Chương Trình Chứng Nhận Doanh Nghiệp của Người Sắc Tộc Thiểu Số, Phụ Nữ, Tiểu Thương Nghiệp, Người Khuyết Tật, và Doanh Nghiệp do Người Có Hoàn Cảnh Khó Khăn làm chủ
  • Chương Trình Ưu Tiên Tuyển Dụng Cư Dân Houston
  • Các Chương Trình Phát Triển Kinh Doanh
  • Trung Tâm Hỗ Trợ Giải Pháp OBO (Ngân hàng thông tin dành cho những người muốn khởi nghiệp hoặc điều hành một doanh nghiệp ở khu vực đô thị Houston)
  • Các hoạt động tiên khởi của chương trình nhằm mục đích Giáo Dục. Kết Nối.Phát Triển các tiểu thương nghiệp