THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận công viên và Giải Trí

Được thành lập theo sắc lệnh thành phố vào ngày 15 tháng Ba, 1916, Sở Công viên Công cộng, như tên gọi thời đó,   đầu tiên có hai cơ sở, Sam Houston Park và Hermann Park (Code of Ordinances, Thành phố Houston, Chương 32, Điều khoản 1, Mục 32-2). Ngày nay, hệ thống Công viên và Giải trí Houston (H.P.A.R.D.) gồm có 373 khu công viên đã phát triển và hơn 220 không gian xanh với tổng diện tích là 37, 851 mẫu Anh.

Vào ngày 15 tháng Mười, 2008, Sở trở thành một trong số bảy mươi chín cơ quan duy nhất toàn quốc được chứng nhận toàn quốc thông qua Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia (N.R.P.A.) Ủy ban Chứng nhận các Cơ quan Công viên và Giải trí (CAPRA). Qui trình tự đánh giá và đánh giá đồng cấp này khiến cho Sở được bên ngoài công nhận là tổ chức cam kết về chất lượng và cải thiện.  Sở được tái chứng nhận vào năm 2013 tại Hội nghị Triển lãm Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia diễn ra ở Houston.

CÁC PHÂN BAN CỦA HPARD

Sở Công viên và Giải trí Houston (H.P.A.R.D.) gồm có bốn phân ban:

Recreation and Wellness (Giải trí và Lành mạnh)
Phân ban này điều hành hoạt động và nội dung chương trình của 60 trung tâm cộng đồng của phân ban, Trung tâm Đa dịch vụ Đô thị (Metropolitan Multi-Service Center- M.M.S.C.), và Lee and Joe Jamail Skatepark. 

Greenspace Management (Quản lý Không gian xanh)
Phân ban này điều hành hoạt động bảo trì hàng ngày đối với đất công viên, các quảng trường, không gian xanh, rừng đô thị, và quản lý hoạt động của  Lake Houston Wilderness Park. 

Facilities Management and Development (Quản lý và Phát triển Cơ sở vật chất)
Phân ban này có trách nhiệm điều hành Chương trình Tổng Thể cho các Công Viên và Kế Hoạch Tổng Thể cho từng công viên, thực thi Kế hoạch Cải tiến Cơ sở vật chất (cùng phối hợp với Sở Dịch vụ Tổng thể), quản lý và điều phối việc mở rộng và các công trình cải tiến hệ thống công viên, và cung cấp dịch vụ Quản lý Công viên cho Hermann and Memorial Park.

Management and Finance (Quản lý và Tài chánh)
Phân ban này điều hành mọi hoạt động về kế toán, thu mua, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn, và cấp ngân quỹ cho sở và có các đầu mối liên lạc về Nhân sự, Lương bổng, và Bồi thường tai nạn Lao động.  

Communications (Truyền thông)
Văn phòng Truyền thông có trách nhiệm phổ biến và tuyên truyền thông tin về sở và các chương trình của sở.  Nhân viên văn phòng lập website của sở và nhiều ấn bản khác nhau, đồng thời giải quyết các yêu cầu qua Đạo luật Thông tin Công khai Texas và từ các nguồn truyền thông ở địa phương.

Urban Park Rangers (Đội tuần tra Công viên Đô thị)
Đội tuần tra Công viên Đô thị giám sát các đường mòn, khu picnic, chòi nghỉ, và các khu vực công viên tương tự qua tuần tra đi bộ, đi xe đạp, và xe cơ giới.  Họ có mặt để giúp phát hiện các hoạt động cố ý phá hoại, tăng cường an toàn cho khách thăm và bảo đảm việc sử dụng các khu công viên và cơ sở vật chất đúng qui định.

---------------------------------------------

Địa chỉ: 2999 South Wayside
              Houston, Texas 77023
Điện thoại:    832.395.7000
Email:    askparks@houstontx.gov
Giờ làm việc:     Thứ Hai - thứ Sáu (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)

CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ SỬA CHỮA CÔNG VIÊN 

Đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công viên - Sở Cảnh sát Houston

9-1-1 

Cơ quan điều vận Đội tuần tra Công viên đô thị (Urban Park Rangers Dispatch)

832.395.7100 

Văn phòng Yêu cầu Dịch vụ của Houston 311

3-1-1 
3-1-1 trực tuyến 

CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ SỬA CHỮA CÔNG VIÊN 

H.P.A.R.D. Văn Phòng Chính

2999 South Wayside
 Houston, TX 77023

askparks@houstontx.gov 
832.395.7000 

Lake Houston Wilderness Park

25840 FM 1485
 New Caney, Texas 77357

281.354.6881 

Giấy phép và Đặt chỗ

 

832.394.8804 
 832.394.8805 

Memorial Park Bike Trail

Chỉ nhận tin nhắn

713.437.6588 

Adult Sports Bulletin Board

Chỉ nhận tin nhắn

832.395.7004 

Texas Open Records Requests for Parks
 Các yêu cầu

 

hpardrecords@houstontx.gov 

PARKS AND FACILITIES PERMITS AND RENTALS

Giấy phép Sử dụng và Thuê sử dụng không gian ngoài trời

2999 South Wayside
 Houston, Texas 77002

832.395.7012 
832.395.7013 

Sportsfield Rentals

2999 South Wayside
 Houston, Texas 77002

832.395.7010 
832.395.7011 

Giấy phép Tổ chức các Sự kiện Đặc biệt -   
 Mayor's Office of Special Events

901 Bagby, 1st Floor
 Houston, Texas 77002

832.393.0868 

Diễu hành và Các hoạt động Đường phố -  
 Mayor's Office of Special Events

901 Bagby, 1st Floor
 Houston, Texas 77002

832.393.0868 

Lake Houston Wilderness Park

25840 FM 1485
 New Caney, TX 77357

281.354.6881 

PARK AMENITIES AND SERVICES

Chương trình D-Tag

832.395.7297 
832.395.7270 

Summer Food Service Program

713.676.6832 

After School Enrichment Program West

832.395.7094 

After School Enrichment Program East

832.395.7092 

Athletes Seeking Knowledge Program

832.395.7297 

After School Achievement Program

832.395.7270 

ADOPT A PARK, NEIGHBORHOODS & VOLUNTEERS PROGRAMS

Các chương trình Nhận chăm sóc (Công viên và Không gian xanh)

832.395.7029 

Chương trình Neighborwoods

713.676.6832 

Các hoạt động hợp tác

832.395.7057 

Các chương trình Tình nguyện Giải trí và Giữ gìn sức khỏe

832.395.7295 

Các chương trình Tình nguyện giữ gìn Không gian xanh

832.395.7030 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ 

Adaptive Recreation

832.395.7333 

Adult Sports

832.395.7130 

Pools

832.395.7129 

Youth Sports West

832.395.7294 

Youth Sports East

832.395.7277 

CƠ SỞ VẬT CHẤT CHƠI GOLF

Brock Park Golf Course

8201 John Ralston Road

281.458.1350 

Glenbrook Park Golf Course

8205 Bayou Drive

713.649.3813 

Gus Wortham Park Golf Course

7000 Capitol

713.928.4260 

Hermann Park Golf Course

2155 North MacGregor

713.526.0777 

Memorial Park Golf Course

1001 East Memorial Loop Drive

713.862.4033 

Melrose Park Golf Course

401 Canino

281.931.4666 

Sharpstown Park Golf Course

6600 Harbor Town

713.988.2099 

Trung Tâm Đường Chạy

Memorial Park Running Trails Center

Memorial Park
 7575 N. Picnic Loop

832.395.7357

CÁC TRUNG TÂM TENNIS

Memorial Park Tennis Center

Memorial Park
 1500 Memorial Loop

713.867.0440 

Lee LeClear Tennis Center

Braeburn Glen Park
 9506 South Gessner

713.272.3697 

Homer Ford Tennis Center

MacGregor Park
 5225 Calhoun

713.842.3460 

NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC

Joe Turner
 Giám đốc, Sở Công viên & Giải trí Houston

kenneth.allen@houstontx.gov
832.395.7050 

Erika Madison
 Điều phối viên Hành chánh của Giám đốc

erika.madison@houstontx.gov 
832.395.7061 

Luci Correa
 Council Liaison

luci.correa@houstontx.gov 
832.395.7057 

Estella Espinosa, Quản lý Phân ban
 Truyền thông

estella.espinosa@houstontx.gov 
832.395.7022 

Abel Gonzales, Phó Giám đốc
 Phân ban Quản lý Không gian xanh

abel.gonzales@houstontx.gov 
832.395.7031 

Cheryl Johnson, Phó Giám đốc
 Phân ban Quản lý và Tài chánh

cheryl.johnson@houstontx.gov 
832.395.7064 

Michael Isermann, Phó giám đốc
 Quản lý và Phát triển Cơ sở vật chất

michael.isermann@houstontx.gov 
832.395.7040 

Debra Lathan, Phụ tá Giám đốc
 Phân ban Giải trí và Thể dục
 Các hoạt động của trung tâm cộng đồng

debra.lathan@houstontx.gov 
832.395.7294 

Kenneth Allen, Phụ tá Giám đốc
 Phân ban Giải trí và Thể dục
 Các môn thể thao thanh thiếu niên và Người lớn, Các trung tâm sinh hoạt dưới nước, Tennis & Golf

kenneth.allen@houstontx.gov 
832.395.7291