THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận Công trình công cộng và Kỹ thuật

Sở Công Chánh và Kỹ Thuật của Thành Phố Houston cung cấp các dịch vụ cấp và thoát nước cho tất cả những ai sinh sống và làm việc ở Houston để sử dụng hàng ngày. Sở cũng bảo trì các đường phố, hạn chế tình trạng lụt lội, bảo trì các hệ thống đèn tín hiệu giao thông và biển báo, thi hành các bộ luật về xây dựng, giải quyết vấn đề cấp giấy phép xây dựng, và lập hóa đơn cấp thoát nước.

Sở có trách nhiệm điều hành, hoạch định, bảo trì, quản lý việc xây dựng và kỹ thuật cho cơ sở hạ tầng của Thành Phố:

  • Các cơ sở xử lý và các đường ống nước
  • Đường ống thoát nước thải, các trạm bơm và các cơ sở xử lý nước
  • Tái tạo các đường phố, sửa chữa cầu đường, bao gồm cả ổ gà trên đường
  • Hệ thống cống rãnh thoát nước mưa và mương thoát nước bên lề đường
  • Các biển báo và đèn tín hiệu giao thông, các thiết bị giảm mật độ giao thông

Muốn truy cập các tài liệu quan trọng đã được chuyển ngữ, vui lòng bấm vào đường liên kết các Tài Liệu Chuyển Ngữ ở ô bên phải phía trên.

Muốn trình báo ổ gà trên đường, áp suất nước thấp hoặc các yêu cầu dịch vụ khác, vui lòng gọi 311.