THÀNH PHỐ HOUSTON

Nhân Viên ONAIC

Terence O'Neill
Terence O’Neill là Viên Chức Quản Lý Bộ Phận Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập Cư, một sáng kiến mới chịu sự giám sát của Cơ Quan Phục Vụ Láng Giềng của Thành Phố được thành lập bởi Thị Trưởng Annise Parker. Cùng với cộng đồng  Houston quốc tế đa dạng đặc biệt, nhóm của O'Neill tăng cường lợi ích  và đẩy mạnh  kết nối, tạo điều kiện cho  cộng đồng hội nhập về quyền công dân, kinh tế và văn hóa thành công ở Houston.

Dưới sự lãnh đạo của O'Neill, Thành Phố Houston đã trở thành đích đến quốc tế, nổi bậc nhờ công trình mới là công viên tại Sân Vận Động Houston Dynamo tôn vinh những Thành Phố Kết Nghĩa của Houston. Nhóm của O'Neill cũng đã thành công trong việc tạo ra cộng đồng ngoại giao của Houston, tận dụng được thế giới thể thao bằng cách chủ trì hai sự kiện liên quan đến World Cup.

Ngoài ra, ông cũng giúp ký kết những hiệp định thương mại Houston ký với Chiba, Nhật Bản và Mexico.

Trong dự án mới nhất với Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập Cư, ưu tiên hàng đầu của ông là tiếp tục đưa Houston trở thành thành phố quốc tế và nâng cao nhận thức về các vấn đề Buôn Bán Người. Thông qua việc quảng bá trang Web Houston Toàn Cầu như một cổng thông tin quốc tế của Houston, ông hy vọng xây dựng sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân cư từ khắp nơi trên thế giới tại Houston.

O'Neill học Triết Học tại Đại Học Houston-Downtown và Đại Học St. Thomas và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại Học Rice.

Benito Juarez
Benito Juarez
 giám sát các vấn đề người nhập cư và người tị nạn cho thành phố Houston. Nguyên quán ở Guatemala, ông đã từng là chuyên gia của thành phố về vấn đề nhập cư cho cả ba đời thị trưởng của Houston. Trước khi làm việc cho thành phố, Juarez là thành viên tích cực của các tổ chức cộng đồng bênh vực quyền người nhập cư và người tị nạn.

Juarez giám sát việc thành lập Văn Phòng về Các Vấn Đề Người Nhập Cư và Tị Nạn (MOIRA) vào năm 2001 cũng như Ủy Ban Tư Vấn của Thị Trưởng về Các Vấn Đề Người Nhập Cư và Tị Nạn (MACIRA), một nhóm đa dạng các đại diện cộng đồng và các bên liên quan tham gia vào các vấn đề người nhập cư và người tị nạn.

Juarez dẫn đầu các nỗ lực xây dựng cộng đồng công dân của thành phố bao gồm các diễn đàn giáo dục công dân, các hoạt động khác và các sự kiện nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến dân số nhập cư. Ông giám sát một trong các sự kiện đặc sắc phổ biến nhất của Houston, Tuần Lễ Quyền Công Dân, thu hút hàng ngàn người tham gia mỗi năm.

Trong thời gian  rỗi, Juarez thích đọc sách và cập nhật các sự kiện thế giới. Ông đã kết hôn và có một con gái.