THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận Cảnh sát

Nhiệm vụ của Sở Cảnh Sát Houston là nâng cao phẩm chất đời sống ở thành phố Houston bằng cách hợp tác với công chúng để ngăn chặn tội phạm, thi hành luật pháp, bảo vệ trị an, và mang lại một môi trường an toàn.

Đối với các Trường Hợp Khẩn Cấp / Đe Dọa đến Tính Mạng, gọi số
9-1-1
id Trung Tâm Điều Vận HPD

Đối với các Trường Hợp Không Khẩn Cấp / Không Đe Dọa đến Tính Mạng, gọi số
713-884-3131

Chiến dịch Bảo Vệ An Toàn cho Thành Phố Houston (Keep Houston Safe)

Bảo Vệ AN TOÀN cho Thành Phố Houstonlà gì?

Bảo Vệ AN TOÀN cho Thành Phố Houston (Keep Houston SAFE) là một chiến dịch an toàn công cộng trên toàn thành phố với sự hợp tác giữa các cư dân, doanh nghiệp và Sở Cảnh Sát Houston. Trọng tâm chính của chiến dịch này là ngăn ngừa tội phạm và chủ động thi hành luật pháp cũng như áp dụng các biện pháp nhằm giảm bớt tỷ lệ tội phạm, thay vì ứng phó sau khi sự việc xảy ra. Nói đơn giản, mục tiêu của chiến dịch Bảo Vệ AN TOÀN cho Houston là ngăn ngừa tội phạm.

Ngăn Ngừa Tội Phạm đòi hỏi sự hợp tác tích cực của tất cả các thành viên trong cộng đồng. Sở Cảnh Sát Houston đang rất nỗ lực bắt giữ “những kẻ xấu” và đưa chúng ra trước pháp luật, tuy nhiên chúng tôi cần sự giúp đỡ của những cư dân như quý vị để cùng hợp tác đấu tranh chống tội phạm. Trên thực tế, Sở Cảnh Sát Houston tin rằng nỗ lực hợp tác này quan trọng đến mức đã được đưa vào tuyên bố nhiệm vụ của sở cảnh sát, một phần nói rằng sở sẽ cố gắng nâng cao phẩm chất đời sống ở thành phố Houston bằng cách hợp tác làm việc với công chúng để ngăn ngừa tội phạm.

HOUSTON là một thành phố năng động với những cư dân chăm chỉ làm việc và mong muốn có một thành phố an toàn. Chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia và nỗ lực bảo vệ bản thân, gia đình, và tài sản vất vả mới kiếm được.
Các Tài Liệu về Ngăn Ngừa Tội Phạm:

Bạo Hành trong Gia Đình